Den norske demokratibevegelsen (NDB) er en frivillig medlemsbasert interesseorganisasjon som i henhold til formålsparagrafen «arbeider for å vedlikeholde og styrke demokratiet i Norge og verden gjennom å fremme en demokratisk bevissthet hos samfunnsborgerne». NDB ble stiftet 24.9. 2015 av Sigurd Lydersen, Ivan Johnsen, Waldemar Pavlik og Isa Sadikov,  NDB har organisasjonsummer 916 019 890 og er registrert i Frivillighetsregisteret.

Sentrale dokumenter:

Vedtekter

Prinsipp-program

Sosiale medier

NDBs Facebook-gruppe

Kontakt:

E-post: post@demokratibevegelsen.no

Styret