20.09.22: Referat fra årsmøtet i NDB 2022

07.06.22: Invitasjon til årsmøtet i NDB 11. juni 2022

01.03.22: Om den nødvendige globale katarsis og bjelken i vårt eget øye

29.12.21: Kampanje mot russisk propaganda

25.11.21: Lær å tenke fra ungdommen av!

8.10.21: Er Putin virkelig mektigere enn noensinne, NRK?

29.6,21: NDBs årsmøte 2021

20.06.21: Færseths speil. En bokomtale

21.4.21: Velkommen til årsmøte i NDB!

13.4.21: Om borgerjournalistikk

12.02.21: Om demokratiets fødsel og vår rolle

14.12.20: Velkommen til Den norske demokratibevegelsens (NDB) nettside og blogg!