Lær å tenke fra ungdommen av!

Filosofisk essay ved Evald Ilenkov utgitt i Moskva i 1977 Oversatt fra russisk av Sigurd Lydersen, fra Ilenkov, E.V. (1991) Filosofia i kulturya. Moskva: Politizdat Essayet består av tre deler: …