Referat fra årsmøtet i NDB 2022

Søndag 11. juni 2022

Til stede på første del av møtet:

Aleksandra Deineko, ukrainsk flyktning og forsker ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR), Natalia Lytsuk, leder for Den ukrainske forening i Norge, Natalia Jeremeva, forsker ved Wergelandssenteret, Isa Sadikov, flyktning fra Aserbajdsjan, offiser og nestleder i Aserbajdsjans nest største parti, Ivan Medel, flyktning fra Chile, Ivan Johnsen, styremedelm i NDB, Waldemar Pawlik, arbeidsinnvandrer fra Polen og styremedlem i NDB og Sigurd Lydersen, leder i NDB.

Til stede på årsmøtet:

Waldemar Pawlik, Sigurd Lydersen, Ivan Medel og Ivan Johnsen

Referat ved Ivan Johnsen. Lest og godkjent av styret i NDB 19.09.22

Første del

Etter å ha vært med på to demonstrasjoner utenfor Stortinget, både demonstrasjon av Russians Against War og etterpå demonstrasjon arrangert av Den ukrainske, dro vi opp til Ukrainas hus i Furusetveien 15 for å få en samtale med den ukrainske flyktningen og sosiologen Aleksandra Deineko. 

Deineko holdt en innledning hvor hun presenterte og dro veksler på sin forskning på hvordan krigen har påvirket det ukrainske samfunnet. Etter innledningen ble det stilt spørsmål og luftet noen ideer.

Særlig kom det frem et behov for samarbeid med den ukrainske foreningen. De disponerer huset på Furuset, og de ønsker at vi bidrar med praktisk hjelp/språkhjelp, samt at vi bruker DNB sitt potensiale til å bidra til å få til møter mellom flyktninger og beslutningstakere. 

Det kom også frem at det er viktig for de som er her å kunne bidra med hjelp til Ukraina. Foreningen og ukrainere generelt har behov for kontakt med media, og ønsker at NDB bidrar til å holde trøkket oppe, blant annet ved å rekruttere til demonstrasjoner. 

Deineko presiserte at situasjonen og aktiviteten som foregår i Norge, har en virkning på regimet i Russland. Deineko og Isa fortalte også om terroren og krigsforbrytelsene i Ukraina og i land som Tsjetsjenia, og begrunnet overbevisningen blant et stort flertall av ukrainerne om at krigen vil ende med at Ukraina får frigjort sine territorier fra før den russiske invasjonen startet med okkupasjonen av Krim i 2014.  

Andre del

Etter innledningen av Deineiko og den påfølgende samtalen, gjennomførte vi ordinært årsmøte i Den norske demokratibevegelsen (DNB) ut fra sakslisten i vedtektene, gjengitt på foreningens nettside https://www.demokratibevegelsen.no/om-ndb/:

Årsmøtet i NDB

1. behandlet og godkjente årsmelding
2. gikk gjennom og godkjente regnskap i revidert stand, og fant at revisor ikke er nødvendig det minimale regnskapet tatt i betraktning
3. utarbeidet punkter til handlingsplan for 2022-23, om at NDB skal

1) bidra til at også norske også kommer på demonstrasjoner og vi skal være engasjerte i markeringer mot krigen. Vi må møtes og lage strategier for hvordan å nå folk, samt bidra til et bredere engasjement mot angrepet og den påfølgende krigen i Ukraina.

2) bidra til å organisere aktiviteter for ukrainske flyktninger. Vi skal bygge opp under aktiviteten Den ukrainske forening har i huset i Furusetveien 15.

3) bidra med hjelp til Ukraina. Det kan være aktivitet som skaffer mat, støtte osv. Samarbeide godt med Den ukrainske foreningen i Norge. 

4)  jobbe opp mot demokrati og ungdom.

5) utarbeide en håndbok/oppskrift i hvordan å gå frem når man søker om å avholde demonstrasjoner. 

6. valgte
Sigurd Lydersen til å fortsette som leder, Waldemar Pawlik til å fortsette som nestleder, Ivan Johnsen som fortsatt styremedlem, og Ivan Medel som nytt styremedlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *