Velkommen til Den norske demokratibevegelsens (NDB) nettside!

NDB er til for alle som er opptatt av en demokratisk utvikling. NDB ble stiftet 24.9. 2015 av Sigurd Lydersen, Ivan Johnsen, Waldemar Pavlik og Isa Sadikov, som en frivillig og medlemsbasert interesseorganisasjon for demokrati i Norge og i verden. Demokratiopprør i det tidligere Sovjetunionen og i en rekke arabiske land, og motstanden de har møtt fra autoritære regimer som finner en viss støtte i opinionen i Norge og andre vestlige land, har gjort det klart at det trengs en samlende interesseorganisasjon for demokrati og menneskerettigheter også i Norge.


Read more