Den norske demokratibevegelsen fikk i 2020 kr. 10 000 i frivillighetsmidler fra Bydel Alna til prosjektet Verden i Alna. Her er prosjektbeskrivelsen:

Navn på prosjektet/tiltaket: Verden i Alna. Lokal demokratigruppe
Beskriv prosjektet/tiltaket:

Etablere lokal demokratigruppe i Alna, med valg av arbeidsgruppe. Arrangere jevnlige møter om demokratisituasjonen i ulike land som innvandrerbefolkningen i Alna kommer fra, samt om demokratisituasjonen og verdien av demokratisk bevissthet i Norge, nasjonalt, regionalt og lokalt, der folk ferdes: På jobben, i skole-hjem-sammenheng, i frivilligheten og på fritida, i hjemmet og ute.

Hva er målet for prosjektet/tiltaket?

Synliggjøre den samlede omfattende innsikten i samfunnsforhold verden over blant den flerkulturelle befolkningen i Alna. Styrke demokratisk bevissthet på alle nivåer, og med det forutsetningene for en vellykket inkludering.

Målgruppe:

Voksne beboere i bydelen, med samfunnsengasjement og erfaringer.

Hvordan vil dere gjøre prosjektet/tiltaket
kjent?
Nettside
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev/medlemsblad
Twitter
Annen annonsering
Lenke til nettside www.frivillig.no

Beskriv annen annonsering: Plakater i området. Kontakt og samarbeid med FAU ved skoler i området.»

Med nedstengningen av samfunnet i samband med koronapandemien og andre oppgaver har gjennomføringen av prosjektet blitt utsatt, men nå er det på høy tid å komme i gang med det. NDBs styre inviterer derfor alle medlemmer og venner av foreningen til å være med og komme med innspill om hvordan en slik demokratigruppe som her beskrevet kan realiseres.

Vi har mulighet til å benytte den flotte hallen ved inngangspartiet til den nyreiste Granstangen skole på Furuset på ettermiddag/kveldstid når den er ledig, og ser for oss en møterekke hvor representanter for ulike land og folk fortrinnvis bosatt i Alna bydel får anledning til å gi sin fremstilling av situasjonen i landet eller området de kommer fra, med påfølgende diskusjon og erfaringsutveksling.