Referat fra årsmøtet i NDB 2022

Søndag 11. juni 2022 Til stede på første del av møtet: Aleksandra Deineko, ukrainsk flyktning og forsker ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR), Natalia Lytsuk, leder for Den …