Det nye Alna bydelshus på Furuset, med FNs første generalsekretær, Trygve Lie fra Grorud, på sokkel utenfor. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Den norske demokratibevegelsen (NDB) samarbeider nå med den godkjente undervisningstilbyderen Inkluderingsagenten om å etablere prosjektet Innbyggerarena i bydelene Alna, Stovner og Grorud. Prosjektet Innbyggerarena støttes av Imdi over Norskopplæringsordningen, og vil i første omgang omfatte 80 innbyggere i bydelene og rundt som trenger å få hevet nivået på sine norskkunnskaper. Tilbudet er i første omgang forbeholdt deltakere som allerede er på minst nivå A2, og som ønsker å oppnå nivå B1 eller høyere. Planleggingen av tilbudet er i full gang, med forventet oppstart medio september 2023. For å melde sin interesse som deltaker eller frivillig, benytt dette påmeldingsskjemaet: https://forms.gle/VNJLEFXns3XpKGVZA

Innbyggerarena er en naturlig videreutvikling av NDBs prosjekt med Demokrati- og inkluderingsarenaer, som tar opp i seg og forener erfaringene fra alle de tidligere underarenaene som foreldre- og frivilligarena: Demokrati- og inkluderingsarenaer (demokratibevegelsen.no)

Her om om prosjektet på nettsiden til Inkluderingsagenten: https://inkluderingsagenten.no/#Services

Her om Imdis Norskopplæringsordning: https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-norskopplaringen-2023/