Årsmøte 2021

Møtet fant sted på Zoom mandag 24. mai

Tilstede: Anneli Dankertsen, Waldemar Pawlik, Sigurd Lydersen, Ahmed Gisaev og Gordon Ivan Johnsen. Anne Lang stilte som observatør, og Reza Rezaae stod for en faglig innledning av årsmøtet

Referat ved Ivan

Innledning ved Reza Rezaee

Reza Rezaee var invitert for å holde innledning. Md bakgrunn som flyktning fra Iran, har han blant annet vært leder for SVs internasjonale utvalg, og han nå medlem bydelsutvalget på Sagene for Rødt.   

Vi fikk en flott innledning av Reza. Han ser et stort behov for flere kanaler for politisk påvirkning. Han vektlegger flere «rom» for politiske samtaler der også beslutningstakere deltar og lytter. Han eksemplifiserer at selv innen i et politisk parti, kan det være vanskelig å bli hørt. 

Demokratisk deltakelse på langt flere nivåer enn ved valg, blir svært viktig fremover, fremholder Reza.

Reza snakket om hvilken verdi det har at vi danner oss meninger om samfunnsutviklingen og uttrykker våre meninger, men han savner bedre tilrettelegging og nye systemer for aktiv demokratisk deltakelse. Han forteller at på Sagene oppmuntres folk til å komme på politiske møter, som «åpen halvtime». 

Som direkte råd til Den norske demokratibevegelsen (DNB), som i forbindelse med demonstrasjoner, anbefaler Reza at det jobbes mer med rammene rundt demonstrasjonen, både før og etter. Eksempler han gir, er å skrive innlegg i lokalavisen om selve demonstrasjonen, konflikten i landet, satse på å lage filmfremvisninger som belyser situasjonen man demonstrer mot eller til støtte for. 

Han nevner for eksempel demonstrasjoner til støtte for demokrati og selvstendighet i Tsjetsjenia og at det kan gjøres mye i forbindelse med slike arrangementer. 

Årsmøtesaker:

Etter innledningen hadde vi oppe følgende saker:

1)     Godkjenning av innkalling: Ok

2)     Valg av ordstyrer: Sigurd

3)     valg av referent: Ivan

4) Gjennomgang og godkjenning av årsberetning:

Hva har vi gjort siden 2015? 

Vi har vært en plattform for aktivister som har holdt markeringer utenfor ambassaden og Stortinget. Sigurd gikk gjennom en del av det vi har gjort. Avspillingen av krimtatarske Jamalas vinnersang i Eurovision i 2016 foran den russiske ambassaden er et forløpig høydepunkt hva gjelder medieoppmerksomhet, hvor Den norske demokratibevegelsen bl.a. ble nevnt i Dagsnytt 18. Videre har foreningen deltatt under markering av Ukrainas nasjonaldag, samt vært på andre markeringer i lag med andre deltakere. Demokratiforeningen har vært enearrangører eller bidragsyter under solidaritetsmarkeringer med folk fra Belarus og andre tidligere Sovjetstater. Vi har også hatt markeringer sammen med russere, blant annet støttemarkering for den russiske opposisjonspolitikeren og demokratiforkjemperen Aleksei Navalny. Vi viser blant annet solidaritet og ser sammenheng mellom den arabiske våren og demokratikamp i tidligere Sovjetstater.

Vi har også fått støtte til drift dette året. I januar 2020 fikk vi 10 000 kr fra Alna bydel, frivillighetsmidler til etablering av demokratigruppe i bydelen.

Vi fikk en gjennomgang av regnskapet av Sigurd

5)     Gjennomgang av vårt prinsipp-program:

Diskusjon i forbindelse med nivåene demokratibevegelsen kan arbeide, blant annet det å kunne samarbeide med demokratibevegelser i andre land. Vi vedtok programmet.

6) Bearbeiding av handlingsplan:

Vi satte inn noen nye punkter inn i handlingsprogrammet. Det påpekes at vi trenger flere til å utføre oppgaver, slik at vi kan bli en mer aktiv bevegelse.

Det kom inn flere forslag for videre aktiviteter, og disse ble satt inn i haldlingsplanen vår. 

7) Valg av leder, styremedlemmer.

 Sigurd fortsetter som leder, og Waldemar som nestleder og Ivan er med i styret. Anneli er åpen for å bli med i arbeidsgrupper og blir nytt medlem, og Ahmed fortsetter som vår støttespiller.

Observatør Anne Lang kom med mange innspill som ble notert i planen, blant annet forslag om produksjon av YouTube videoer med demokratitemaer. Disse videoene kan bidra til bredere engasjement. Vi må også rekruttere medlemmer som er interessert i, og har kunnskap til å kunne utføre oppgaver som trengs videre. 

Vi bestemte å ha et møte til høsten for videre utvikling av foreningen.

Her er dokumentene som ble gjennomgått og vedtatt av årsmøtet:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *