Velkommen til Den norske demokratibevegelsens (NDB) nettside og blogg!

NDB er til for alle som er opptatt av en demokratisk utvikling. NDB ble stiftet 24.9. 2015 av Sigurd Lydersen, Ivan Johnsen, Waldemar Pavlik og Isa Sadikov, som en frivillig og medlemsbasert interesseorganisasjon for demokrati i Norge og i verden. Demokratiopprør i det tidligere Sovjetunionen og i en rekke arabiske land, og motstanden de har møtt fra autoritære regimer som finner en viss støtte i opinionen i Norge og andre vestlige land, har gjort det klart at det trengs en samlende interesseorganisasjon for demokrati og menneskerettigheter også i Norge.

– Den norske demokratibevegelsen arbeider for å vedlikeholde og styrke demokratiet i Norge og verden gjennom å fremme en demokratisk bevissthet hos samfunnsborgerne, lyder formålsparagrafen i NDBs vedtekter. Hva dette innebærer i praksis er opp til NDBs medlemmer og ledelse til enhver tid å finne ut av og definere. Den nord-amerikanske borgerrettighetsbevegelsen representert ved American Civic Liberties Union (ACLU) er en av flere inspirasjonskilder for NDB. Det hviterussiske folkeopprøret mot president på livstid Alexander Lukashenko en annen. Dette folkeopprøret minner på sin side om den opprinnelige demokratiske revolusjonen i Syria, og i andre arabiske land, kjent som den arabiske våren. NDB inngår på denne måten i en global mangefasettert demokratibevegelse som fremmer en moderne rolle som medborger. En medborger lar seg ikke bare styre av egne snevre interesser, men er også bevisst sitt ansvar for og rolle i samfunnet.

Med de nye læreplanene for grunnskolen fra høsten 2020 har medborgerskap og demokrati blitt etablert som overordnet tema rolle, hvor det heter: «Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.»

Som etablert parlamentarisk demokrati har Norge en flora av politiske partier som samfunnsmedlemmene kan stemme på og engasjere seg i for å øve påvirkning på samfunnet. Samtidig har den digitale medierevolusjonen og utviklingen av sosiale medier tydeliggjort at alle samfunnsmedlemmer, uavhengig av partiene, er politiske aktører. Vi bombarderes daglig med informasjon og ulike agendaer som vi må ta stilling til. Forholder vi oss passive, så er det også en stillingstaken. Vår påvirkning som samfunnsmedlemmer starter på det laveste sosiale nivået, som medlem av familie eller vennegjeng, og fortsetter via det lokale, som medlem av Foreldreråd eller som ansatt og fortsetter via det kommunale til det nasjonale og internasjonale nivået. Jeg tenker at medborgerskap er å være seg denne rollen som samfunnsmedlem bevisst på alle nivå, og søke å forvalte den etter beste evne, slik at den tjener ikke bare en selv, men også det demokratiske samfunnet, som vi alle er avhengige av, når alt kommer til alt.

Med denne nettsiden har NDB fått et digitalt samlingssted, hvor vi som er opptatt av en demokratisk utvikling, i Norge og internasjonalt, sammen kan utforske hvordan vi best samarbeider med hverandre og demokratibevegelser rundt om i verden for dette målet. Akkurat som landet mangler og trenger en interesseorganisasjon for demokrati og medborgerskap og demokratisk kompetanse, trengs det også en nettbasert publikasjon som kan dekke løpende den globale demokratikampen og invitere leserne med som medborgere. Slik «civic journalism» er under utvikling i det engelske og andre språkfellesskap, trengs «borgerjournalistikk» fremdeles å etableres og fremmes i norsk sammenheng. Det tar denne nettsiden sikte på å bidra til. Følg forøvrig NDBs FB-forum.

Sigurd Lydersen Oslo 14.12.20

Støttemarkering for Belarus utenfor Stortinget i 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *